Garážové sekcionálne brány

Ponúkame takmer neobmedzené možnosti povrchových úprav, širokú škálu fólií, voľby prelisov, typov presklenia, personálnych dverí atď., aby čo najlepšie doplnily vzhľad fasády a spĺňaly požiadavky zákazníka.

Majú vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti.

Viac foto v zložke INŠPIRÁCIEPovrchy


Syntetické fólie


RAL